Jdi na obsah Jdi na menu
 Jestliže Bůh nevyslyší, může to být také Jeho záměr, proč tak činí, třeba kvůli nějakému dobru, který si třeba (zatím) ani neuvědomuješ…

Světlo pravé (Boží) (i) Sublimace, pomoz nám nějak podle Tvé Vůle, abychom se necítili/y třeba i opuštění/é, osamocení/é...

P.S.:
Bude potřeba "i v budoucnu" aby duchovno podle Boží Vůle pomáhalo například pravé vědě, technice? A co také nečekané možnosti využití nejen poznatků podle Tvé Vůle? ...
I co se týče i subjektu a objektu (nejen) poznávání podle Tvé Vůle: Pane, koliks stvořil smyslů? Ať i "Sestry/bratři" (i) pravé oči, "matky/otcové" (pravé důvěrnosti, vzdálenosti (i atd.) podle Boží Vůle), (všechny svaté nejen smysly, všechna svatá jsoucna stvořená Bohem) jsou zahrnuty do Tvé Harmonie, aby se stala zcela Tvoje Boží Vůle (vždyť i stvořené svaté hvězdy (svatá jsoucna) Ti odpovídají Bože)...Překrývají se také, Bože, svaté (nejen) smysly ve své souhře? ...  (atd. podle Tvé Vůle)...
A co přínos filmů jako například Máj, Mamma mia, Příběh modré planety?

Co se týče pravé homeopatické reakce v pravé (Boží) homeopatii, jedná se také o to, zda člověk (bytost) se chce změnit a zda to přijme...
Bůh jakoby říkal: Ó Adame(/Evo?) (člověče), postavil jsem tě doprostřed stvoření, abys také poznával(a)...stvořil jsem tě ke svému obrazu, jako muže a ženu jsem tě stvořil...
Jaká jsou "znamení" (nejen) dnešní (nejen) doby?
Dělá se skutečně pro Kristovu jednotu "věřících" dostatečně? A jak se (nejen) chováme k "nevěřícím"?
Je Boží Harmonie také o přijímání z Kalicha zároveň s přijímáním Hostií?
Ježíš hovořil o Otci, protože chtěl lidstvo upozornit na Boží Spravedlnost...a Bůh Matka je o Milosrdenství - je to opravdu tak?
Je přijímání z kalicha s větším rizikem například nechtěných nehod než přijímání z hostií - například, že se víno vylije - jaké jsou opravdové i důvody a příčiny?

Pane, díky za Tvé nejen milosti a dary a ať jsme takoví, jak jsi Ty přeješ...
Blahoslavení...
Duch svatý vám dá i poznat…
Svatá bytost/svaté jsoucno(?) má v sobě Boží jiskru, podobně jako při výběru partnera/partnerky... ("přeskočí jiskra") i mezi svatým člověkem* (svatou bytostí/svatým jsoucnem) a Bohem i mezi svatými bytostmi* a svatými jsoucny* i mezi svatými bytostmi samotnými a svatými jsoucny samotnými (i co se týče například * jednotlivců a celku)?

Co třeba asi "dnešní homeopatie" nedokáže? (opravdu?) je například uzdravení z vážných genetických vad nebo dorůstání končetin…

Zákon akce a reakce nejen ve fyzice?

Biskupe svatého Ducha…

Bože, dej, abychom svaté bytosti (i svatá jsoucna) upřímně přijali (i do své mysli, svého srdce)…

Pane, dej, abychom sloužili jako Ty a nenechali si sloužit (jak říkáš ve svém Evangeliu i Eucharistii, Slově a Svátosti ...)…

Jsou i dnes "farizeové" a další ?

A máme i starosti o sebe? Svěřujeme je Pánu a důvěřujeme Mu? Věříme opravdu v Něj a tak? On nás přece neopouští ani nechce opustit... často jeho (i) záměr nechápeme...
 


 

Pravá Skutečnosti, dej nám stále více chápat ( a žít) svoje poslání, svojí cestu, svůj život, pravdu, která neklame, lásku nečekající na odměnu…Ať již nyní putujeme stále dál „do vrat nebeských“)…Pane, dej nám i vyrovnanost co se týče práce a odpočinku podle Tvé Vůle...jak obdivuhodný je život podle Boží Vůle...není to "drill" ale plný (i zázračný a úžasný atd. podle Boží Vůle) život i třetí osoby Trojjediného Boha Ducha svatého...Pane, dej, abychom se stali přáteli i dobrých, ušlechtilých a svatých i  mimozemšťanů podle Tvé Vůle i třeba v časoprostoru i co se týče minulosti, budoucnosti, přítomnosti, jak Ty chceš...

Chápeme dobře a harmonicky ( i co se týče překladů i co se týče významů (viz nejen pravé židovství)) Boží (pravé) Písmo, Boží Knihu (i Jeho přírody)? Je Boží Kniha napsaná v souhláskách, tvořící jakýsi plán (kostru) a samohlásky jsou pak doplněny - je pak více dobrých významů? A je podobně vy/tvořena i DNA?

Měli lidé?/člověk (Adam a Eva) v (blaženém) ráji například možnost i takové obdivuhodné skutečnosti jako zhmotnit(?) se i odhmotnit(?) a další báječné skutečnosti...Je podobná k ráji matčina děloha?
Existuje například "biopole" nejen v "nové vědě"?

Pane, prosíme tě také za harmonii pro bytosti všech věkových
 kategorií...

Pane, s Marií a se všemi svatými bytostmi i se všemi svatými jsoucny, použij k léčení všechny dobré věci (i zde neuvedené) nejen k léčení podle Tvé Vůle, je-li to Tvá Vůle...Je-li to
Tvá Vůle, spusť léčení i pravou akci i pravou reakci, pravé reagování podle Tvé Vůle třeba hned...

  Co dělá tvoje pravice, ať neví, co dělá tvoje levice, co dělá tvoje levice, ať neví, co dělá tvoje pravice, v Duchu svatém obě ruce činí samy...co se ještě doplňuje podle Boží Vůle? Co ještě "obdivuhodného" Bůh (Ježíš) i skrze Marii a svaté bytosti a svatá jsoucna vykonal/vykoná/vykonává? K čemu jsou dobré svaté i "obrázky"?
Pane, ať nejen mladí si najdou dobrý ventil například v humoru podle Tvé Vůle...
Pane, to je Tvá opravdová a reálná pomoc, dej, abychom opravdově a reálně pomáhali také v uzemněném tajemství podle Tvé Vůle...
Pane, zahoj* všechny rány (neharmonie), které mají Tvé bytosti Tvých zástupů a oslav* své blahoslavené (toto* i dále) i za pomoci Panny Marie a Tvých svatých bytostí (tedy i svatých andělů a svatých archandělů) a svatých jsoucen...  dej i laikům poznat
nové svaté významy nejen tajemství posvátného (nejen) růžence...a ať žijeme opravdově podle Tvé Vůle...a pomoz(te) nám v případném pokušení...
Pane s Marií a svatými bytostmi/jsoucny, to je Tvůj (nejen) Růženec/Škapulíř/Tvá Medailka...prosíme také za nepromarnění darů života, který nám Pane, dáváš, podle Tvé Vůle...a dej nám poznat pravdu (protože ve světě může být různě namíchaná s nepravdou a i nepravda může existovat sama) do příchodu Tebe (Pána)...
(Jde o to) přijmout Boží (i) Vůli jako Panna Maria, všechny/některé(?) svaté bytosti i všechny/některá(?) svatá jsoucna...

...znaky/vlastnosti nejen organismů v pravé i homeopatii...

...akupunktuře...ucha...

...je možné i vyzářit tělo...   ?

2 Pilát k sobě povolal starší, kněze a levity a tajně jim řekl: "Nedělejte to, za nic, z čeho jste jej obvinili, si smrt nezaslouží. Vaše obvinění se týká uzdravování a poskvrnění šabatu." Starší, kněží a levité řekli: "Rouhá-li se někdo vůči císaři, zaslouží si smrt nebo ne?" Pilát řekl: "Zaslouží si smrt." Na to řekli Židé Pilátovi: "Jestliže se někdo rouhá vůči císaři, zaslouží si smrt, a tento se rouhal vůči Bohu.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Free XEvil Demo solve 99% types of captcha

(MashaSargy, 13. 12. 2017 15:04)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.