Jdi na obsah Jdi na menu
 


...cesta

(..kruhy rukou/rukama... a ruka(ce) nahoru a dolů před/vedle/za  těla(em) v turec. sedě, v tureckém sedě vytáhneme obě a i každou ruku zvlášť před sebe, ..ruce (i jedna ruka v ..mudře nad čelem-táhneme dolů a zpět; otáčení za každou nohou do kruhu,)

stoj, nohy cca rovnoběžně od sebe na šířku ramen, pokrčené v kolenou (kolena nad špičkami nohou), táhneme je vně, ruce nataženy nad hlavu,

pohyby rukama  i nohama (vlnovitě)  i v leže,

při stejném postoji rukama děláme kroužky stejnorodě i různorodě,

při nádechu kruhy dopředu dozadu vedle těla a při výdechu zhoupnutí, ruce se kříží na hrudi a volně na tělo a trochu švihem dopadají (kruhů a dopadů v jednom cviku více*),

závěr zakončíme prosbou dlaně rukou i chodidla k sobě (stojíme na vnější hraně chodidla)...

pozn.

*...Ježíši! Maria! Miluji vás, smilujte se nad námi. Zachraňte všechny *bytosti...i duše.

Ó,* srdce Lásky! Ó,* srdce navždy spojená v Lásce! Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl ukázat druhým, kdo jsi Ty, ( jaké je Tvoje srdce), jak miluješ.

Ó,* Maria, Ó,* Ježíši...*vezmi mé (zraněné?) reálné srdce k sobě a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm *Lásky. Vezmi mě k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé Dobrotě líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.

Ó Maria! Ježíši! Vy jste srdce Lásky. Miluji vás. Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Ó srdce Lásky! Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen.

: ó srdce Lásky! Ó jak  miluji, když mě tak nazýváš! Jsem  skutečně srdcem Lásky a také moje Matka jím je.  Jsme srdcem Lásky. Jsem Bůh, Bůh Lásky. Každý, kdo mě alespoň  jednou v životě způsobem* s dokonalou odevzdaností takto zavolá (Ó srdce Lásky...), obdrží ve své bytosti i ve svém srdci ochrannou pečeť našich spojených srdcí (i bytostí).  Ti, kteří se tuto prosbu *pravidelně, ustavičně** a vytrvale*** prosí a žijí**** ji, budou přetvořeni v plamen Božské Lásky a žádný z nich by neměl být zatracen. Každého, kdo se na smrtelné posteli očistí způsobem* úkonem Lásky(Ježíši, Maria....miluji Vás...) a pak s úplnou odevzdaností vysloví prosbu sjednocení (Ó srdce Lásky) a políbí ****Obraz **Dvou srdcí Lásky, toho vezmu k sobě. Tato bytost by pak neměla trpět v očistci.

 

Vyrovnání solární a lunární energie

Sedíte v pozici Vairóčany, nebo v jakékoli pozivi v sedě, poté, co se uvolníte provedením 2 nebo 3 úplných, přímých a pomalých nádechů a výdechů, uzavřeteb prsteníčkem jednu nosní dírku a silně a nepřímo vydechněte vzduch druhou nosní dírkou. Použijte přitom takzvané hrubé nepřímé dýchání. ženy uzavřou levým prtaseníčkem pravou nosní dírku a vydechnou levou nosní dírkou, muži uzavřou pravým prtseníčkem levou nosní dírku  a vydechnou pravou nosní dírkou.

...

Masírování

Nyní sedíte s rovnými zády s nohama nataženýma před sebe a rukama na kolenou, s pomalým a přímým nádechem plně tozevřete hrudník a rozpažte.

hlavnífáze: V otevřeném zadržení tleskněte silně rukama a energicky třete dlaně o sebe, abyste vytvořili teplo. Pak jemně dlaně  na oči a vyčkejte, až se oči dlaní  ohřejí.

Srále v otevřeném zadržení energicky masírujte obě strany těla. Táhněteb ruce pevně od obličeje podél těla a zvláště na vnitřní straně nohou až k prstům  u nohou.Prsty na rukou směřují dovnitř, palce směřují ven.

Když se dostanete k prstům  na nohou, otočte ruce a s prsty na rukou vytočenými ven a palci dovnitř prováděhte masáž zpátky od kotníků vzhůru podél nohou.

...

Pohyb nohou a boků je stejný jako u oblačných  rukou
1. otáčejte se v kwya přesunujte váhu

Přeunování váhy, otáčení a zavíráním kloubů nophou, otáčení v pase a ohýbání tříselního vazu (kwa) je v podtstě stejné jhako u oblačných rukou.

Zvyšte rychlost otáčení

Nyní však přesunujte váhu uz nohy na nohu poměrně rychle, provádějte pohyb spíše rychle než pomalu, ale přesto ne úplmně nejrychleji, jak můžete, je nesmírně důležité, aby hlava zůstala na středové ose těla spolu snosem, hrudní kostí, pupkem, a slabinami a aby čtyři body v ramenním hnízdě a kwa zůstaly srovnané.

Udržujte správné srovnání kyčel-koleno-kotník

Ačkoliv pohyby nohou a kyčlí jsou v postratě stejné jako u oblačných, perineum musí zůstatotevčené, tělo se musí otáčet pohybem tříselného vaztu, kolena je potřeba , aby byla mírně pokrčenáý(opbzvláště často se zapomíná na nezatížené nohy), kotníky a kolena ť jsou správně srovnanéí a svaly sr´tehna ať se stáčí stejným směrem, jak se otáčí pas, takže se nenamáhají kolena a\ni bedra,. 

P'arivtta páršvakonasana

Nynís výdechem mírně zkraťterozestup mezi chodidly a zadní chodidlo vytočte do úhlu 45 stupˇňů, jak se provádí při všech polohách vstoje, v nichž mají být kyčle srovnanév zákrytu. Pravé chodidlo vytočte o 90 stupňů. Zadní levou nohu nějte napnutou, pravou pokrčte a srovnejte koleno nad kotníkem. Vytočte se doprava, boky srovnejte vedle sebe, skloňte trup a zapřete se levým ramenemzvnjěšku o pravé koleno nˇčím víceplíce prázdnější, tím bude úkonm jednodušší. Můžete si k tomu pomociin tak, že pravou rukou přitom zatlačíte pravé stehno více do středu. Levou ruku položte vedle vnější hrany pravého chodidla, roztáhněte prsty a přitlačte dlaň k zemi.

Nyní zvedněte pravou rukuna dhlavu a vytvořte rovnou spojnici  od levého chodidla přes trup až po špičky prstů levé ruky. Dlaň je stočena dolů, obličej je obrácen k opravé paži a oči směřují vzhůru k dlani. Rozprostřete základnu chodidla pod prsty, aby sde narovnala a zpevnila celá nmoha. Výrazná abdukce (odtahování)pravéhokolena, proti níž  se stejnou silou staví levá paže, přiměje páteř k důležité torzi. Nesnažte se předstírat pátreřní tozi tím, že necháte poklesnout pravý bok, naopakm se snažte udržřet boky v co nejvyrovnanějším zákrytu. Odtahujte ramena od krku a stahujte je důlů po páteři, spodní část břicha mějte zpvněnou a zhluboka  dýchejte do hrudního koše,a by se ještě  více prodloužila páteř. Vytvářejte prostor mezi levým ramenem a pravou kyčlí...*

*Divoká husa roztahuje (rozpíná) křídla (posv. divoká husa čchi kung)

(Pohyb paží vzhůru)

Pomalu zvedejte paže přeed sebe, dokud se jimi nedostanete do výše ramen, přičemž ruce mějte natočené dlaněmi k sobě. Pak roztáhněte paže do stran a zároveň je mírně zvedněte. Dlaně natočte směrem vzhůru, vypněte hruď, povolte ramena a mírně ohněte paže. Prohněte se v zádech. Očima prohlédněte vzhůru. Nepatrně pokrčte kolena a postavte se na špičky. Paty však nezvedejte příliš vysoko. Až se budete prohýbat v zádech, až budete pohled stáčet vzhůru a zvedat se na špičky, nepřehánějte to, abyste se necítili špatně nebo neztratili rovnováhu.

z posv. taichi jang:

chytíme balon u pravé ruky, levá dlaní před hruď, pravá dlaní dolů a zůstane dlaní dolů u pravého boku, nakročení: levou zvedneme a uděláme krok, prošlápneme špičkou levé nohy dopředu a pravou nohu do ůhlu 45 stupňů od ní.

posv. taichi chen:

jednu ruku v bok, druhou děláme elipsu jedním i druhým směrem před tělem, zvedáme ruku dlaní doprava, pak téměř po rovině dlaní doleva a spouštíme dlaní dolů, vyměníme ruce nebo oběma současn elipsy...opakujeme.

obě ruce po vajíčku nahoru, spojíme a dlaněmi dolů při malém vstanutí z pokrčených kolen a pak pokrčení do původní polohy, opakujeme.

posv. proklepávání

proklepeme celý trup a hrudník a zevně a vnitřně jedním i druhým směrem končetiny.

*Posvátní Tibeťani - pět a více...

První posv. Tibeťan-káča

Postoj: Chodidla stojí paralelně, nohy stojí rovně a nesmí být do X nebo do O. Kolena jsou lehce pokrčená, páteř rovná, neprohýbejte se v kříži ani se nehrbte. V ideálním případě stojíte tak rovně, jako kdybyste viseli na neviditelné niti, umístěné na temeni.

v tomto základfním postoji zvědněte obě paže, asby tvořily s vašimi rameny vodorovnou linku. Napjaté prsty se vzájemně dotýkají, dlaně směřují dolů. Napřed vydechněte, pak se při  výdechu začněte otáčet ve směru hodinových ručiček (příp. potom proti směru hodinových ručiček). Rychlost  otáčení by měla být jen taková, abyste se vyhnuli závratím. Když se zastavíte, spojte dlaně ve výši očí a pohled zafixujte na palce. Znovu si zkontrolujte svůj postoj: stojí chodila soubežně a jsou od sebe vzdálená na šířku pánve?

Takže: stojíme rovně, rozpažte, aby ramena, ruce a prsty tvořily vodorovnou linku, pak se začněte točit dokola.

*Orel se vznáší

Vžít se do orla ruce pokruhu nahoru,  ve stoji dopředu trupem, pak trup do strany a pkrčit kolena, ruce po kruhu  nahoru, otočit se dopředu a pak když ruce spojeny nad hlavou v max. poloze, přetočení na opačnou stranu a do pokrčení v kolenou...výraz orla*.*

posvátná kráva...dolní, střední a horní svět...strom...Ygdracil...trpaslík...a pramen...zázračný oř...pes ...hlídající podsvětí...ořech...plášť...orel...létající...zářící...palác...na nebi...88888...
 

Večerní * meditace-prosba *:

Zde jsem, *P*. Můj den se chýlí ke konci. Jestli jsem dnes udělal něco dobrého, díky za to. a jestli jsem zhřešil, pokorně prosím, aby mi Tvá láska odpustila a s mou snahou uzdravila. V tichu této noci, v níž vnímám Tebe ( *i jako Podstatu*), myslím na jinou noc ( z těch posvátných svatých nocí jako dnů), která nadejde,až mé oči naposledy spatří světlo světa (tohoto vesmíru...*). *Přechod přijde tak , jak(o) přichází noc.   Bude hluboká (ý) jako on(a). Dej, aby byla nejkrásnější ze všech nocí. Než dnešní večer usnu, obětuji Ti svoji bytost, jako by to byla hodina mé smrti. Prosím, přijmi mne. Dej, abych se klidným usínáním v Tvém náručí připravoval na to, až jednou v hodině *Přechodu půjdu k Tobě.Amen*.

pozn.                       :    

* vzdělávání a vzdělání:         *

*genová exprese: zapnutí a vypnutí     genů,                       *

* bytost(i)/jsoucno(a)/skutečnost(i) z    *

*přírodní bezpečná, zdravá antikoncepce bez vedlejších účinků:   *

*počet přijímání B. (podle B.Vůle/*)*

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář