Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pak řekl Ježíšovi: "Pamatuj na mne, pane, ve svém království." Ježíš (pravý Syn Otce tj. hebr. Bar Abba) mu odpověděl: "Amen, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."
(Ukřižovali Ježíše a pustili vraha Barabáše…)


7 1 A jakási žena jménem Bereniké zdálky volala a řekla: "Měla jsem krvácení, dotkla jsem se lemu jeho pláště a krvácení, které trvalo dvanáct let, přestalo." Židé řekli: "Máme zákon, že ženu nelze brát za svědka."

(Jsou i mimozemštané v jednotě s Boží Vůlí, kteří raději se k lidstvu nevyjadřují a nechávají ho vlastnímu vývoji, i mimozemštané v jednotě s Boží Vůlí, kteří pomáhají nebo chtějí pomoci?)

11 1 Bylo kolem poledne, tu nastala tma po zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. A ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, baddach efkid ruel, což znamená: do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Jakmile to řekl, vypustil duši. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, že tento člověk byl spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou.
(A tak Ježíš přemohl zlo, nesvobodu, smrt...)

Jak veliký je ten, v něhož se věří! Nesmrtelnými jsou ti, kteří věří. Nezahyne myšlenka o spasených, nezahyne mysl těch, kteří Ho poznali. Hle, proto jsme byli vybráni ke spáse a vykoupení.

Byli jsme vyvoleni od počátku, abychom neupadli v pomatenost nevědoucích, ale abychom dosáhli moudrosti a rozumnosti (atd. podle Boží Vůle) těch, kteří poznali Pravdu. Hle, Pravda, nad níž se bdí, Pravda, která osvobozuje...


Proč tě však nyní vyučuji? "Živí budou umírat." V jakém přeludu žijí!

Pokud je však něco napsáno příliš hluboce a pokud se toho domáháte, vyjasním vám to ve výkladu knihy. Teď však ať nezávidí, kdo je s tebou. Může to využít ke zdaru. Mnozí se skloní nad tím, co jsem napsal. Vyučuji je o pokoji a milosti.

Pane, Světlo pravého Arabství, Francouzství, Anglictví (atd. podle Boží Vůle), učiň plodným dialog nejen mezi náboženstvími, aby se otevřeli cele Bohu a osvěž nás svou nejen vůní Života a Vůní Tvého zmrtvýchvstání...
Pane, dej, abychom se obrátili dříve než například ve stáří, abychom nehřešili už nyní  a nepropásli šance být zachráněni skrze Tvé Milosrdenství ... na přímluvu Panny Marie pro (skrze) Mariino a Tvé Srdce...(i srdce svatých bytostí, svatých jsoucen, svatých   *)..
Spíše x...-sečný nástroj Velkého Plánu...

To jsou Tví Synové a Dcery* Slunce/Měsíce* i ve Tvé Sluneční/Měsíční* Bráně

Plní Tvé i energie* Slunce/Měsíce...* To je bratr/sestra Slunce, Měsíc...*(*atd. podle Boží Vůle...)
Svatí tři králové přicházejí se poklonit Ježíšovi „v jesličkách“ a něco mu i nesou...: Bohu patří celá země, i (krásné) zlato, (krásné) květiny (i byliny), (krásné) voňavky atd. podle Boží Vůle...(nejen symboly jako například:) zlato, kadidlo, myrha…Podobně jako v pohádce (přínos Tvých pohádek..."sůl jako zlato"): prostota, skromnost, láska* je víc než pouhé hromadění bohatství – být unesen krásou uměleckých děl ať už (třeba i těch lidských) například ze zlata nebo krásou přírody, všechny ty krásy patří také Bohu – on je Umělec… to jsou jiné hodnoty (viz*) a je pak potřeba i hledat, jak a kde je najít… hledejme (i chápejme) i znamení doby a dob – a pochopit (i hledat) jejich poslání...(stálé?) hledání a (stálé?) nalézání… Evoluce jako věčné Boží Slovo?… kdo se obrátí a i kdyby to byl největší hříšník , tak ho čeká velká štastná hostina od Boha… Pane, Tvůj Vzorec (… Tvé Podobnosti)… co je mužské/ženské a je (vůbec?) v muži i ženské a v ženě i mužské ... atd. podle Boží Vůle?...
...jako Tvá pohádka "zlato jako sůl"?
Pane, dej, abychom se nevyvyšovali..., Ty sám pozdvihneš /pozdvihnuls/pozdviháváš své svaté bytosti a svatá jsoucna...
Bůh je Otec, Matka (atd. podle Boží Vůle)...
K textu vzkaz také Daliborovi: Co se týká společnosti svaté, týká se i svatých bytostí - společnosti svatých bytostí.
Pane, zachraň nás, potřebujeme Tě…
Ať  nás (Tvé bytosti) natrvalo uzdraví Tvá pravá Harmonie, ať v ní zakotvíme...
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

(LatonyaMof, 26. 3. 2018 8:05)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(MashaSargy, 12. 12. 2017 19:30)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.