Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uctívám Učitele jako Pravého Boha a pravého člověka,

On je oceánem požehnání a Jeho nejen Slova jako Slunce,

Světlo,

pronikají celým vesmírem, všemi vesmíry atd., univerzem,

zahánějí temnotu nevědomosti a klamu.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Učitelova podoba může být základem meditace i uctívání,

Učitelova (nejen) Slova jsou základem ušlechtilých,

pomáhajících pravých nejen manter,

Učitelova milost je základem osvobození.

<!--[if !supportEmptyParas]--> (Učitel mi posílá své učitele, například

pátera Edmunda Szeligu, Ferdu, Kneippa.)


Ať tě chválí celá má bytost, Pane,

ať tě chválí všechny Tvé svaté bytosti,

všechna Tvá svatá jsoucna...

buď požehnáno v posvěcení Tvé nejen Jméno...


<!--[endif]-->

Buď veleben, Spasiteli, Synu Živého Boha

(opravdu existujícího),

Ty Pomazaný,

Ježíši Kriste,

Vtělení Boží, Anděli Dobré Rady, vítězi nad překážkami,

přijmi příbytek v našem (nejen) srdci.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Požehnaný nejen čas rozbřesku tě uvítal na tomto světě,

který jsi přišel nasytit štěstím, vším dobrým, ušlechtilým

a zbavit utrpení.

Následováním Učitele pokud trpíme,tak z toho,

<!--[if !supportEmptyParas]-->co zbývá dotrpět do plnosti Mistrových útrap... <!--[endif]-->


<!--[if !supportEmptyParas]-->Svou smrtí jsi smrt přemohl a nám daroval Život.


<!--[endif]-->

Přišel jsi nektarem svého bytí léčit člověka,

svou vůní osvěžit celé stvoření.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Zdravím Tě, Ty nepomíjející, věčný Učiteli, Kriste,

Ty jsi Bůh, Pravé lidství,

Pravá Svoboda, ve které stojí za to žít,

Jsi Nádhera,

Ty jsi tak úžasný,

Jsi Vědoucí,

Jsi v Bohu Otci,

Jsi z Boha Otce zrozený,

jsi Mistr pravé nejen Teologie, Filosofie,

Vědy, Intelektu, Techniky, Lékařství,

atd. podle Boží Vůle,

Jsi Světlo pravé (,Boží) jógy,

Světlo nejen hudby pravého Keltství,

pravého Češství, pravého Germánství, pravého Romství,

(atd. podle Boží Vůle nejen podle národů),

Světlo pravého Židovství a Křesťanství,

Světlo (nejen) enyovské a gregoriánské hudby,

jsi Světlo

pravé, Boží Transformace,

pravé, Boží Homeopatie,

pravé, Boží Alchymie,

pravého, Božího Lékařství, Léčení

atd. podle Boží Vůle,

Jsi všudypřítomný,

Jsi vševědoucí,

Jsi všemohoucí,

Jsi pravou Cestou,

Jsi pravým Životem,

Jsi znalý Jména,

Znalý Pravdy,

Znalý Podstaty.

Bože, dej mi dost síly,

Abych pochopil, co mohu změnit,

Dej mi dost síly, abych vydržel,

Co nemohu změnit

A dej mi dost moudrosti, rozumnosti

(atd. podle Boží Vůle),

abych to odlišil.

A dej nám poznat i příčiny alespoň některých neharmonií.

Dej nám také, abychom byli tolerantní podle Tvé Vůle...

Bože, den nám Tvé Léky...

Pravý Osvoboditeli, dej nám dosáhnout pravého Kristovství,

dosáhnout spíše zkušenosti, pochopení Tvé Vůle,

Tvých Slov, Tvého Zákona...

ať i vynálezy jsou podle Tvé Vůle...

dej nám poznat i přínos (nejen) středověku...

učiň také plodným dialog nejen skupin lidstva,

aby se lidstvo otevřelo všemu Božímu…

 

Mistře pravé nejen kontemplace,

vyrovnaný, uzemněný i tajemný

ve vyvážení,

ve vyvážení intelektu s uměním,

ve vyvážení moudrosti s rozumností,

ve vyvážení nepromarnění darů života

podle Boží Vůle

s dobrou, přiměřenou askezí podle Boží Vůle,

 ve vyvážení ... atd. podle Boží Vůle,

horlivý i mírný na správném místě

a ve správném čase, časoprostoru atd.

podle Tvé Vůle,

Zasáhni naše srdce šípy Tvé lásky

podle Tvé Vůle,

zabarvi naše nitro svou barvou

podle Tvé Vůle.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Přišels pomoci potřebným, Kriste,

Odvěká touha všeho tvorstva je v Tobě naplněna.

Dej, ať jsme jako ranní vánek,

I pro své bližní.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Svatý Otče,

Bože Matko,

Velký Člověče,

Proroku vstoupivší do/na nebe,

Nevyčerpatelná Alfo a Omego,

Srdce Ježíšovo,

Matko Guadaloupe,

Otče, Matko Kriste,

Ženo/Muži dobrého (nejen) Slova,

Ženo /Muži jitřní Hvězdo,

Bože Zdare nejen námořníků, 

Boží Beránku otevírající Pečeti,

Bože Stvořiteli viditelného i neviditelného,

Pane nebe i země,

Skutečnosti,

Svatá Trojice,

To jsou Tvé Hodiny, Otče,

To je Tvůj Čas, Bože,

To je Tvoje (Vele)svatyně nejen v přírodě,

To je Tvá Ekologie, Tvá Příroda,

To je Tvá Harmonie,

To je Tvá Přítomnost,


To je Tvoje Kniha Života,

To jsou Tvoje Klíče od Království nebeského,

To je Tvůj Advent, Tvá Pascha, Tvůj Pesach,
To je Tvá Hra nejen v Laboratoři,
To je Tvé Tajemství organismů, vesmíru/ů, mozku
atd. podle Boží Vůle,
To je Tvé Evangelium,
To je Tvá Eucharistie,
To je Tvá Hudba,

To je Tvá nebeská mana,

To je Pán Orel,

To je Pán Jestřáb.

Svatý Michaeli Archanděli,

I ty svatý  Gabrieli a Rafaeli,

Všichni svatí andělé a svatí archandělé,

Všechny svaté bytosti a svatá jsoucna,

Pomáhej(te) nám.

 

Bože, pomáhej nám.

Jezdíš na svém oři, Pane.

Boží věži světa Pravdy

Cesty, Života, Lásky,

(atd. podle Boží Vůle),

nejen nové Božské Významy,

Tvé pravé nejen Hádanky,

Božská Mozaiko,

Božská Vůně,

Boží pravý Systéme,

inspiruj(te) nás.

Arcibiskupe Čisté Vody,

Posvěcený papeži,

To je Tvoje Kniha Života,

To je Tvoje Medicína,

Dej nám pít z Tvého Kalicha,

svatého Grálu a okusit Tvých Hostií.

Členko našeho sesterského/bratrského řádu Čisté Vody Ducha,

Ohromná ženo/muži Tekoucí Vodo,

Posvátná sestro vodo,

posvátná Medicíno,

Ženo/Muži Jitřní Hvězdo,

Ženo Posvátná Vačice,

Muži Posvátný Orle,

Posvátný Kamzíku,

Posvátný Růženče,

Posvátný Škapulíři,

Posvátná Medailko,

Posvátná/é Hostie,

Posvátný Kalichu,

Léčivé byliny a posvátné byliny Krista,

posvátní živočichové, posvátná zvířata,

posvátné kameny,

vynalézavé Boží nejen organismy,

Veď(te) nás.

Budu Tvým lékařem/lékařkou,

Ženo/Muži posvátné Hory,

Hory Jasu,

Hory Rajských Zahrad,

Hory Bylin,

Hory Tvých Čísel a Měr,

Hory Tvých Obrazů

atd. (podle Boží Vůle),

Hory Karmelu.

Přinášíme Ti, Pane, byliny s bobulemi, obdivuhodné byliny, byliny z daleka, z Božských dálek, z Tvé Hory Karmelu, posvátné byliny,

dobrou (nejen) léčivou (nejen) vodu.

Jsem muž/žena Boha,

Jsem muž/žena Ježíše Krista,

Jsem muž/žena svatého Petra,

Jsem muž/žena svatého Pavla,

Jsem muž/žena svatého Tomáše,

jsem muž/žena svatého Valentina,

Jsem muž/ žena praotce Abraháma,

Jsem muž/žena Izáka a Jákoba,

Jsem muž/žena Noeho,
jsem muž/žena svatého Simeona,
jsem muž/žena svatého Zachariáše,

jsem muž/žena svatého Mikuláše,

jsem muž/žena svatého Šarbela (i poustevníka),

Jsem muž/žena Williama Wallace

(z filmu Statečné srdce),

jsem muž/žena pátera Edmunda Szeligy,

jsem muž/žena pátera Ferdy i Kneippa,

jsem muž/žena Tvého (nejen) lékaře (nejen) Josefa,

jsem muž / žena přínosu Miroslava Tyrše, Benjamína Svojsíka,

(i) zakladatele Orla,
jsem muž /žena přínosu...  Tvého i Wolfganga,
jsem muž/žena svatého/é i Proroka/yně vzatého/é na nebe,

 

jsem žena/muž Jana Křtitele,

Jsem/muž/žena Jana Husa,

Jsem muž/žena (i) žáka Jeronýma,

Jsem muž/žena J.A. Komenského,

Jsem muž/žena přínosu T. G. Masaryka, 

 

Jsem muž/žena Jana Sarkandera,

Jsem muž/žena Ignáce z Loyoly,

Jsem muž/žena svatého Dominika,

Jsem muž/žena svatého Františka,

jsem muž/žena Maxmiliána Kolbeho,

jsem muž/žena Hroznaty,

jsem muž/žena svatého Vintíře Poustevníka,

jsem muž/žena svatého ...,

Jsem žena/muž svaté Marie,

Jsem žena/muž svaté Magdalény,

Jsem žena/muž Terezie od Ježíše,

Jsem žena/muž Jany z Arku,

Jsem žena/muž Alžběty od Trojice,

Jsem žena/muž svaté Marie Magdalény di Pazzi,

Jsem žena/muž Matky Terezy,

Jsem žena/muž Aničky Zelíkové,

jsem žena/muž Edithy Steinové,

jsem žena/muž Boží (nejen) Ester,

jsem žena/muž svaté Faustyny,

jsem žena/muž svaté Pieriny Gilliové,

jsem žena/muž Chiary Lubichové,

jsem žena/muž svaté ...,

Jsem žena/muž všech svatých bytostí a všech svatých jsoucen,

Tvých bytostí, Tvých jsoucen,

Tvých (nejen) proroků, vyznavačů, patriarchů, mučedníků,apoštolů, „prorokyň“… (atd. podle Boží Vůle), panen a paniců,

... (atd. podle Boží Vůle).

Ženo Dělnice, Muži Dělníku,

Matko Bohorodičko,

Matko Početí,

Panno Rodičko,

Přijmi nás.

Svatý, svatý, velesvatý

Hospodine Tvých (svatých) zástupů Trojjediný,

Přijmi nás do své náruče.

Matko/Otče Pastýřko/Pastýři,

Božská Nádhero,

Ty jsi Dobrý Pastýř,

Dáváš za ovce svůj život.

Bože Skrytý v Oblaku,

Nenič dílo svých rukou.

Zachraň všechny posvátné živočichy,

Posvátné rostliny, posvátná zvířata,

posvátné kameny atd.* podle Tvé Vůle,

všechny svaté bytosti*,

všechna svatá jsoucna

podle Boží Vůle pro ráj…

(* případně i každého věku podle Tvé Vůle)

Knězi Milosrdenství navěky,

Kosmický Kriste,

Dej, ať naše láska roste až za naše představy,

Soustřeď v nás své Světlo,

Ať je k užitku,

Jako paprsky majáku ukazují cestu.

Ať zajásají nejen kosti v nikdy nekončícím Užase.

Ať následuje zázrak za zázrakem

a ať zázraků není konce.

Nezlomný a spolehlivý,

Oživuje vesmír –

Meč Lásky.

Hluboké Učení a Umění,

Obousečný (spíše x-sečný) nástroj Velkého Plánu.

Když uvažuji o tomto světě,

S nářkem v srdci povzdechnu,

Ale pak se znovu dám do boje,

v pravé/m nejen Pozici Koně, Cviku Orla,

veden vzedmutými vlnami Světla,

a dosáhnu dne náhlého vítězství.

Kdyby všechna stvoření věřila v Boha a poslouchala Boha,

Toužila opravdu po Lásce,

Srdcem milovala Boha nade všechno

A svého bližního jako sebe samého,

Putovala po Cestě,

Postavila se na stranu Pravdy a Života,

Žila bezúhonným charakterem a mírnou (nejen) myslí,

Pak by se s celou společností

Objevila na Božské Supí Hoře.

I čistý světec/světice,

bytující v souladu s Boží Vůli a v Bohu,

Může být oporou.

Mistr mistrů Ježíš je také nashromážděné nejen štěstí,

Nezměrné moře i útěchy,

Proto před ním skláníme hlavu.

Když živá dobrá bytost slyší

Takové/á Písmo/a o Kristu a v Kristu,

Dostane se do obdivuhodného (nejen) osvícení

A pokročí ve vztahu s Bohem.

Prosíme za to, aby se určité bytosti měnily

ne až například pod nátlakem okolností,

ale sami od sebe,

aby sami začly plnit Vůli Boží.

Kříži Kristův nade mnou,

Ve mně a pode mnou,

Ochraňuj mne.

Jsou-li kdekoliv bytosti

V pravdě usilující o dokonalost,

Je On (Bůh) mezi nimi,

Aby je uvedl do Plnosti.

Bože Ochránče, Anděli Dobré Rady, Udatný Reku,

Pane svaté „Narnie“ bytující v Lásce,

Ty Soucitný,

Ty Milosrdný,

Ty Neuchopitelný,

Bože Tvých pravých bhaktů (tj.odevzdaných do Tvé Vůle),

Žijících v Tobě, s Tebou a pro Tebe,

Ať jsme v Tvém čistém Duchu pevně zakotveni.

Dej, aby se rozličné (nejen)  kultury a náboženství otevřeli

Božímu Poselství a přijali ho…

 

Ti, kdo vedeni Tebou,

dosáhnou Božského Ráje.

Nechť se nebe s přírodou spojí

A vytvoří nové stvoření.

Ať dosáhnou završení v Tvé Prozřetelnosti, Tvém Požehnání,

V Tvé Harmonii,

V Nepomíjejícím,

Navěky.

Svatý Tomáši Moore,

Svatý Tomáši Beckete,

Svatý Šimone Stocku,

Svatý Jene od Kříže,

Svatý Jene z Boha,

Svatý Done Bosco,

Svatý Antoníne,

Svatý Bruno,

Svatý Cyrile,

Svatý Metoději,

Svatý Václave,

Svatý Vojtěše,

Svatý Víte,

Svatý Prokope,

Svatý Zikmunde,

Svatý Jene Nepomucký,

Svatá Anežko,

Svatá Ludmilo,

Svatá Zdislavo,

svatá Cecílie,

svatá Uršulo,

svatá Bibiáno,

svatá (nejen) Mláďátka Betlémská,

svatí (nejen) Tři Králové,

svatý Josefe,

svatý Jáchyme,

svatá Anno,

Maria, Matko Boží,

svatý Bernardine Sienský,

svatý Bartoloměji,

svatý Judo Tadeáši,

svatá Hildegardo z Bingenu,

svatá Hedviko,

svatá Lucie,

svatá Voršilo,

svatý Kosmo,

svat Damiáne,

svatý Huberte,

svatý Eustachu,

naši svatí předkové,

naši svatí současníci,

naši svatí potomci,

všechny svaté bytosti Boží,

vyproste nám milosti, potřeby, dary, svaté prosby,

které si nedokážeme ani představit,

které nedokážeme vyřknout,

i ty, které jsme nevyřkli,

i ty, které jsme ani nepomysleli,

i ty, které nám nepřišli na mysl

atd. podle Boží Vůle…

i co se týče (nejen)

Minulosti,

Přítomnosti,

Budoucnosti.

Dej, ať dosáhneme Dokonalého Lidství.

Dej, ať nás vede stále Tvé Světlo.

Pomoz ... i mladým, aby si našli dobré ventily

například v pravém humoru nebo v pravé technice podle Tvé Vůle.

Dej také, abychom nehromadili majetek na úkor bližních...

Vývoj ke sjednocení s Bohem může takto být, může se takto projevit:

Od chvíle, kdy jsem dosáhl(a) pravého Kristovství,

Vědomí i nevědomí zažívají obdivuhodné nejen Tajemství,

obdivuhodný vývoj, i nekončící osvícení,

Žije ve mne Kristus,

Vhodnými nejen metodami ukazuje Cestu,

Vedoucí skrze tajemnou smrt k Životu,

Kde již smrt nemá moc.

Aby zachránil svěřené bytosti,

Ukazuje nejen v srdci svou Vůli.

Zůstává stále na tomto světě,

Užívá všechny Své duchovní schopnosti,

Přesto ho však určité bytosti nevidí,

Ač je blízko.

Jeho svaté bytosti shlížejí z oblačné Supí Hory,

Vedeni Soucitným se mohou projevovat skrze Něho i v tomto světě.

Jeho říše zůstává stále klidnou a skutečně osvobozenou,

Nekonečně putující v divech vzedmutého Oceánu Světla,

V Úžasu, Zázraku, Radosti, Nadšení (nejen citovém) bez konce…

Vědomí svatých bytostí v Bohu i jeho svaté formy (tj. svaté formy i vědomí) i Bůh sám odkrývá/ají i v tomto světě i Nekonečné Tajemství.


Tajemná ctnost je nesmírně hluboká,

Nesmírně široká,

Je rubem našeho bytí.

Tak dochází k velkému zpodobnění.

Proto moudrý může být příkrý, aniž ubližuje,

Může být ostrý, aniž zraňuje,

Může být přímý, aniž omezuje,

Může zářit, aniž oslňuje.

Bůh, On Nevyzpytatelný, Studnice bez dna,

vede (odevzdaného do Jeho Vůle) ke stálému trvání,

Pak i případná smrt těla je překonána.

Pak i případné dovršení díla, případné splnění poslání,

A stažení do ústraní – případný odchod

Je Cestou, darovanou od Hospodina.

Pak i to, co zůstane nevyřčené – spojené s nejvyšší obětí Bohu,

Dojde maximálního oslavení,

Jako libá vůně pro Hospodina,

to pozoruhodně vede.

Bože, dej, aby to tak bylo,

Víš, jak to myslím,

Ty Pane, víš…

Dej i tohle mým bližním

I když budou tohle číst.

Moudrý a rozumný nemusí usilovat o velikost,

A proto může Bůh,

Neuchopitelný,

v něm svoji velikost dovršovat.

Dej, aby tedy byla Tvá Vůle

i ve vyrovnanosti

v naší práci i odpočinku

V našem mlčení i konání

v samotě i ve společenství.

Jak obdivuhodná je pravá (nejen) kontemplace a rozjímání v Bohu.

PS. Například ve výroku (Posvátná Medicíno), nejde o uctívání něčeho jiného než Boha, ale spíše je myšlen Bůh se svými svatými jsoucny podobně jako se svatými bytostmi, je to jako když se Bůh obleče do lékařského oděvu, takže tímto a dalšími výroky se uctívá pouze Bůh, (Vele)rozumný a(Vele)moudrý (atd. podle Skutečnosti). Něco podobného/stejného(?) jako (Cultus duliae(?), hyperduliae(?), latriae(?)).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář