Jdi na obsah Jdi na menu
 6 Pilát pak nařídil, aby všechen lid odešel kromě oněch dvanácti, kteří prohlásili, že se nenarodil ze smilstva, a přikázal, aby se vzdálil i Ježíš. Pilát jim pak řekl: "Z jakého důvodu ho chtějí usmrtit?" Odpověděli Pilátovi: "Horlí proti němu, protože uzdravuje o šabatu." Pilát řekl: "Chtějí ho usmrtit za dobrý skutek?" Na to oni: "Ano."

...
11 1 Bylo kolem poledne, tu nastala tma po zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. A ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, baddach efkid ruel, což znamená: do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Jakmile to řekl, vypustil duši. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, že tento člověk byl spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou.
...
6 Josef jim řekl: "Zavřeli jste mě v pátek o desáté hodině a zůstal jsem tam celou sobotu. O půlnoci, když jsem stál a modlil se, dům, do něhož jste mě zavřeli, se zdvihl ve čtyřech rozích a spatřil jsem před svýma očima jakoby světelný blesk. Dostal jsem strach a padl jsem na zem. Tu mne kdosi uchopil za ruku a vytáhl mne z místa, kde jsem upadl, a snesla se na mne jakoby vlhkost vody od hlavy až k nohám a mé nozdry ovanula vůně myrhy. Pak osušil mou tvář, políbil mne a řekl mi: "Neboj se Josefe, otevři oči a podívej se, kdo s tebou mluví." Když jsem zvedl zrak, uviděl jsem Ježíše. Přepadl mne strach, myslel jsem, že je to strašidlo a odříkával jsem (desatero) přikázání. A on je odříkával se mnou. A jak dobře víte, strašidlo, když se s někým setká a uslyší přikázání, se dá na útěk. Když jsem viděl, že je odříkává se mnou, oslovil jsem jej: "Rabbi Elijáši." A on mi řekl: "Nejsem Elijáš." Já jsem mu řekl: "Kdo jsi, Pane?" A on řekl: "Já jsem Ježíš, jehož tělo sis vyžádal od Piláta, oděl jsi mne do čistého plátna, na mou tvář jsi položil potní roušku, uložil jsi mne do svého nového hrobu a ke dveřím jeskyně jsi přivalil velký kámen. Řekl jsem tomu, kdo ke mně mluvil: "Ukaž mi místo, kam jsem tě uložil." On mne odnesl a ukázal mi místo, kam jsem ho uložil, leželo tam plátno i potní rouška na jeho tvář i poznal jsem, že je to Ježíš. Pak mne vzal za ruce a postavil mne do mého domu, ačkoli dveře byly zavřeny, přivedl mne k mému loži a řekl mi: "Mír s tebou." Políbil mne a řekl: "Čtyřicet dní nevycházej ze svého domu. Podívej se, jdu ke svým bratřím do Galileje."

...
Pán řekl: "Byla tma a voda a duch nad (vodou). Já vám však pravím (...), hledáte (...) pátráte po (...) ve vás (...) moc tajemství (...) duch, protože z (...) špatnost vychází (...) mysli (...) hle (...)" 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Recommendations: how to promote your textuzitecnyipronevericizde.estranky.cz

(LatonyaMof, 26. 3. 2018 11:33)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

XEvil + XRumer cracked

(MashaSargy, 12. 12. 2017 20:27)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.